Procedure

1. De aanmelding

Maatschappelijke initiatieven met inspirerend vermogen kunnen zich voor De Onderscheiding aanmelden via deze website. Ieder aangedragen initiatief dient te voldoen aan:

  • financiële ondersteuning van een of meer vermogensfondsen;
  • gericht op maatschappelijke oplossingen in Nederland;
  • ontwikkelingsfase tussen eerste zichtbare resultaten en een volledige afgerond (of overgedragen) project.

2. De beoordeling

Na aanmelding, beoordeelt de beoordelingscommissie het initiatief aan de hand van een aantal criteria. De commissie staat onder voorzitterschap van Ria de Heus, oud-directeur van Fonds NutsOhra, en bestaat verder uit Milou Halbesma, oud-directeur van de Turing Foundation, en Benno van Dongen, partner bij Roland Berger.

De beoordelingscommissie voert het voorbereidende selectiewerk uit, en toetst en beslist welke initiatieven in aanmerking komen voor De Onderscheiding. Zij zal een lijst met genomineerden voorleggen aan de jury.

3. De jurering

De jury beoordeelt de door de beoordelingscommissie aangedragen, genomineerde initiatieven en kiest hieruit maximaal drie projecten voor de uitverkiezing. De jury is samengesteld uit Marjan Oudeman, Felix Rottenberg en Willem Sijthoff.

Twee weken voor de uitreiking zal de jury de verkozen projecten vragen om zich te presenteren. De presentatie tijdens de uitreiking is een onderdeel van de selectieprocedure.

4. De uitreiking

Tijdens een feestelijke verkiezing zal de uitreiking plaatsvinden op een unieke locatie in Nederland.

20 NOVEMBER
DeLaMar Theater
AMSTERDAM
2014