Over De Onderscheiding

Jaarlijks wordt De Onderscheiding uitgereikt aan bijzondere initiatieven die met steun van vermogensfondsen het verschil maken. Het gaat om projecten die opvallen door vernieuwing en ondernemerschap en daardoor soms ook risico’s met zich meedragen. Het zijn inspirerende projecten met een wezenlijke maatschappelijke impact, met vaak (langjarige) diepte-investeringen en nieuwe samenwerkingsvormen. Het gaat om initiatieven die door hun vooruitstrevendheid een voorbeeldfunctie vervullen voor de charitatieve sector. Ze verdienen daarom erkenning, meer zichtbaarheid en navolging.

Initiatiefnemers

De Onderscheiding is een initiatief van Wealth Management Partners (WMP) in samenwerking met de FIN—Vereniging van Fondsen in Nederland en Roland Berger Strategy Consultants. Monique van Bijsterveld (Scripta Communicatie en Fondsenwerving) ondersteunt De Onderscheiding met communicatieadvies.

De initiatiefnemers hebben een tweeledig doel voor ogen. Ten eerste willen zij aandacht vragen voor bijzondere, onderscheidende projecten die een inspirerend voorbeeld voor anderen bieden. De Onderscheiding helpt deze projecten hun zichtbaarheid te verhogen. Ten tweede willen de initiatiefnemers vermogensfondsen inspireren om een deel van hun vermogen maatschappelijk te investeren in ondernemende initiatieven. Bijvoorbeeld door nieuwe samenwerkingsvormen aan te gaan voor de financiering of uitvoering van projecten. Hierdoor krijgen de ingezette middelen een hoger maatschappelijk rendement en kunnen mogelijk zelfs terugvloeien en opnieuw worden ingezet.

Over Wealth Management Partners

WMPWealth Management Partners is gespecialiseerd in het gestructureerd beheren en regisseren van grote(re) vermogens, waaronder een aantal vermogensfondsen. Voor een beperkt aantal cliënten voeren wij het beheer en de regie over circa € 1,2 miljard aan vermogen, waarmee wij in Nederland een vooraanstaande marktpartij zijn. Wij doen dat vanuit een onafhankelijke positie.

Over de FIN

FINDe FIN—Vereniging van Fondsen in Nederland, is dé belangenvereniging van vermogensfondsen in Nederland. Meer dan 300 vermogensfondsen zijn lid van de FIN. Deze fondsen steunen goede doelen en maatschappelijke initiatieven op uiteen-lopende gebieden als welzijn, natuur, internationale samenwerking, maatschappelijke en sociale doelen, gezondheid en cultuur.

Over Roland Berger Strategy Consultants

Roland BergerRoland Berger Strategy Consultants is een internationaal strategisch adviesbureau, met ruim 2.700 medewerkers in 51 kantoren, verspreid over 36 landen in de wereld. In Europa behoort de firma tot de top-3 van strategieadviseurs, wereldwijd tot de top-5. In 2002 opende Roland Berger het Nederlandse kantoor, dat nu meer dan 90 medewerkers heeft.

Erkenning

De Onderscheiding is een erkenning voor succesvolle maatschappelijk initiatieven die een inspirerend voorbeeld zijn voor fondsen en andere partijen in de charitatieve sector. De initiatieven die De Onderscheiding ontvangen, worden bijgestaan met advies en expertise van de betrokkenen om ze naar een volgende fase te brengen. Denk hierbij aan advies op het gebied van marketing- en communicatiestrategie, samenwerking, financiering, of het opschalen van de organisatie en verdere professionalisering. De ontvangers van De Onderscheiding krijgen ook een podium om een grotere bekendheid te genereren en hiermee nieuwe partners aan zich te binden.

20 NOVEMBER
DeLaMar Theater
AMSTERDAM
2014